OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 24 kwietnia 2019: Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4 z dnia 13.03.2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 4 z dnia 13.03.2019

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i instalacyjne na zasadzie Generalnego Wykonawcy poprzez:
Zakup i kompleksowe wykonanie, oraz montaż dwóch instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. OZE / Fotowoltaika.
Dwie instalacje fotowoltaiczne po ok. 35 kWp każda. Łączna moc minimum 70 kWp i łącznej produkcji minimum 64700 kWh.

Powyższe postępowanie związane jest z realizacją projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "TRANS-KOL" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej", w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 13.03.2019 do Zamawiającego wpłynęło 10 ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 12.04.2019 r. przez firmę:

Solar-Tec Robert Maciejewski Barce 22 / 62-511 Kramsk
     - na kwotę 200000,00 PLN netto
.

Oferta uzyskała 96,00 punktów.

Dane zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"TRANS-KOL" Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
REGON: 310075587
NIP: 6660002095
e-mail:

Do pobrania:
Oryginał zawiadomienia.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster